+45 3152 8120 janwj@pmohouse.dk
<h3>PMOhouse</h3>

PMOhouse

PMOhouse er et Nordisk konsulent- og kompetencehus med fokus på portefølje-, program- og projektledelse samt globalt kultursamarbejde.

  • Vi rådgiver ud fra vores mangeårige erfaring som ledere og konsulenter
  • Vi dygtiggør os ved løbende at lave dybdegående globale undersøgelser på vores ekspertområder
  • Vi leder en række netværk, hvor vi udfordrer særlige dilemmaer, og følger med i den seneste forskning og litteratur
  • Vi bygger på data og vil vide (ikke bare mene), ”hvordan bedst ser ud”


Vi tilbyder:

  • Rådgivning og kompetenceudvikling til etablering og udvikling af et PMO samt portefølje-, program-, og projektledelse
  • Rådgivning og kompetenceudvikling til styrkelse af globalt samarbejde herunder større ”One Company” indsatser

 

Nyhed: ”Verdensklasse portefølje- og PMOledelse”, Global Survey 2016”:

  • Vi har besøgt og undersøgt en række af verdens bedste portefølje- og PMO enheder. Fra Enterprise til mindre eksekverende enheder
  • To af dem blev i 2015 kåret til top-tre blandt verdens mest succesfulde i ”PMO of the Year”. Se mere under Globale Surveys

 

”Hvordan gør man globalt kultursamarbejde til en succes – særligt fokus på Kina og Indien”, Global Survey 2013-2016:

  • Vi har besøgt og undersøgt en række globale firmaers succes og udfordringer med globalt samarbejde
  • Fokus har især været på dagligdags arbejdsforhold som kommunikation, møder, udrulning af global praksis, forståelse af hvornår ja betyder ja og mindre på stereotype kulturdimensioner. Se mere under Globale Surveys