+45 3152 8120 jan@pmohouse.dk
Succes med globalt kultursamarbejde

Succes med globalt kultursamarbejde

PMOhouse laver jævnligt dybdegående globale undersøgelser af Best Practise. Sammen med vores kunder og samarbejdspartnere identificerer vi organisationer, der gør det særlig godt inden for et område. Vi følger også med i forskningen på vores kerneområder og udveksler løbende med vores forskellige netværk. Det gør både vores kunder og os selv skarpere og løbende opdateret.

”Hvordan gør man globalt kultursamarbejde til en succes – særligt fokus på samarbejde med Kina og Indien”, Global Survey 2013-2016:

  • Vi har besøgt og undersøgt en række globale firmaers succes og udfordringer med globalt samarbejde
  • Fokus har især været på dagligdags arbejdsforhold som kommunikation, møder, udrulning af global praksis, forståelse af hvornår ja betyder ja og mindre på stereotype kulturdimensioner
  • Vi besøgte virksomhederne i Kina og Indien og interviewede fra topledelse til teamdeltagere
  • Den oprindelige undersøgelsen bestod af 50 interviews, spørgeskemaer og et større litteraturstudie og er videreført med andre lande, så der indgår ca. 500 respondenter nu